Villkor för personuppgifter

GDPR och personuppgifter

Vi värnar om din integritet. Därför har vi upprättat en tydlig policy för hur vi hanterar GDPR och personuppgifter. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.