Kunder | Referenser

Kunder och Referenser

I mer än 20 år har Relational Management utvecklat relationer i företag och organisationer.


Närmare 15000 medarbetare har svarat på vår PSQ.


Drygt 1100 chefer har gjort vår RMQ360°.


Närmare 4000 medarbetare och chefer har svarat på vår RMQ map.


Drygt 900 chefer har gått Energi Drivande Ledarskap.


Närmare 4000 medarbetare har genomgått Energi Drivande Team.


Vi har många goda referenser och exempel på företag och organisationer som framgångsrikt arbetat med Relational Management (RM).


RM lämpar sig både som inslag för att utveckla affären, men också som ett sätt att införa ett offensivt kvalitetsarbete utifrån SAM 2001, systematiskt arbetsmiljöarbete  eller OHSAS 18001 och hälsofrämjande arbetsplatser.


RMs moduler är lämpliga att arrangera som enskilda inslag eller som längre sammanhängande projekt.


Våra web-baserade kartläggnignar är populära inslag i företag och organisationer som ett sätt att introducera RMs hälsofrämjande hörnstenar med intresse, glädje, stolthet och stöd.


RMs nätverk av konsulter finns över hela Sverige.


Vid önskemål, finns gott om referenser att få. Kontakta oss så berättar vi mer!