Energi Drivande Ledarskap®

Energi Drivande Ledarskap®

Att leda och driva utveckling i komplexa förändringsmiljöer.


Energi Drivande Ledarskap (EDL) integrerar neurovetenskapens upptäckter om den relationella hjärnan, agil organisationsutveckling, affektteorin i praktik samt positiv psykologi.


Utbildningen omfattar tre fristående steg.
Grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen är en introduktion i den Energi Drivande Processen utifrån sustainabilitet och resiliens. Under två dagar får du varva teori med praktiska övningar med ett fokus på dig som ledare och ditt personliga ledarskap. Steg 1 innehåller en analys av ledarskapskulturen i den organisation du verkar.


Fortsättningsutbildning, EDL Steg 2

Steg 2 omfattaren en fördjupning i det Energi Drivande Ledarskapet. Under två dagar får du en fördjupad insikt i komplexa processer i samband med förändring och utveckling. Fokus skiftas från dig som ledare till fokus på teamet, organisationen samt affärsutveckling.


Fördjupning EDL, Steg 3

Det tredje steget är en avancerad utbildning för erfarna chefer med extra fokus på agila processer. Steg tre omfattar en 360° skattning samt en mapning av ledarskapeskulturen i din organisation.


Mål och syfte

Som ledare får du en djupgående förståelse om dig själv och andra människors drivkrafter och förmåga att

prestera och hantera komplexa situationer genom;


  • Sustainabilitet (långsiktighet, robusthet, vidmakthållande, omsorg, ansvarstagande och medvetenhet), hur du som ledare får människor att ta fasta på god emotionell energi med intresse, glädje och stolthet och bevara den långsiktigt.
  • Resiliens (förmåga till självorganisation, motståndskraft, elasticitet, spänstighet), hur du som ledare får människor att hantera motgång och reglerande energi och vad som krävs för att vända utmaning i skarpt läge till något positivt.
  • Agilitet (vighet, rörlighet, flexibilitet), förmågan att agera flexibelt och effektivt i samverkan med vikta intresssenter, utveckla kreativa lösningar på komplexa problem och förmågan att ”lära i görandet”


Målet med utbildningen är att du ska växa i ditt personliga ledarskap både när det gäller dig själv och när det gäller att leda andra. Du skapar också förutsättningar för att utveckla en agil ledarskapskultur i din organisation med ett energi drivande fokus.


Utbildningen omfattar olika moment i de tre stegen, bl.a. en kartläggning av rådande kultur i din organisation samt en 360° skattning, där du erhåller en spegling av hur medarbetare och- eller kollegor upplever ditt sätt att agera i ditt personliga- och agila ledarskap.

 

Aktuella utbildningar


22-24 april 2020

27-29 maj 2020

7-9 oktober 2020

2-4 december 2020


Anmälan:

Vi söker dig som är nyfiken på att utveckla ditt ledarskap och skapa resultat på ny nivå. Välkommen med frågor eller anmälan till: info@relationalmanagement.se