Energi Drivande Ledarskap®

Energi Drivande Ledarskap®

Att leda och driva utveckling i komplexa förändringsmiljöer.


Energi Drivande Ledarskap (EDL) integrerar neurovetenskapens upptäckter om den relationella hjärnan, agil organisationsutveckling, affektteorin i praktik samt positiv psykologi.


Utbildningen omfattar tre fristående steg.
Grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen är en introduktion i den Energi Drivande Processen utifrån sustainabilitet och resiliens. Under två dagar får du varva teori med praktiska övningar med ett fokus på dig som ledare och ditt personliga ledarskap. Steg 1 innehåller en analys av ledarskapskulturen i den organisation du verkar.


Fortsättningsutbildning, EDL Steg 2

Steg 2 omfattaren en fördjupning i det Energi Drivande Ledarskapet. Under två dagar får du en fördjupad insikt i komplexa processer i samband med förändring och utveckling. Fokus skiftas från dig som ledare till fokus på teamet, organisationen samt affärsutveckling.


Fördjupning EDL, Steg 3

Det tredje steget är en avancerad utbildning för erfarna chefer med extra fokus på agila processer. Steg tre omfattar en 360° skattning samt en mapning av ledarskapeskulturen i din organisation.


Mål och syfte

Som ledare får du en djupgående förståelse om dig själv och andra människors drivkrafter och förmåga att

prestera och hantera komplexa situationer genom;


  • Sustainabilitet (långsiktighet, robusthet, vidmakthållande, omsorg, ansvarstagande och medvetenhet), hur du som ledare får människor att ta fasta på god emotionell energi med intresse, glädje och stolthet och bevara den långsiktigt.
  • Resiliens (förmåga till självorganisation, motståndskraft, elasticitet, spänstighet), hur du som ledare får människor att hantera motgång och reglerande energi och vad som krävs för att vända utmaning i skarpt läge till något positivt.
  • Agilitet (vighet, rörlighet, flexibilitet), förmågan att agera flexibelt och effektivt i samverkan med vikta intresssenter, utveckla kreativa lösningar på komplexa problem och förmågan att ”lära i görandet”


Målet med utbildningen är att du ska växa i ditt personliga ledarskap både när det gäller dig själv och när det gäller att leda andra. Du skapar också förutsättningar för att utveckla en agil ledarskapskultur i din organisation med ett energi drivande fokus.


Utbildningen omfattar olika moment i de tre stegen, bl.a. en kartläggning av rådande kultur i din organisation samt en 360° skattning, där du erhåller en spegling av hur medarbetare och- eller kollegor upplever ditt sätt att agera i ditt personliga- och agila ledarskap.

 

Aktuella utbildningar?


Mot bakgrund av omständigheterna kring COVID-19 och rådande pandemi, har vi beslutat att inte tain några nya ansökningar till våra program tills vidare. Vi kommer inom kort att annonsera om ny omgång digital utbildning. Mer information om detta följer. Om ni önskar avisering direkt från oss kring nyhetsflödet kring detta, meddela oss gärna här.