Leadership Agility®

Leadership Agility®

Med Leadership Agility menar vi förmåga att anpassa, utveckla, reglera, påverka och utmana med flexibilitet och fokus.


Framgångsrika ledare har mod nog att se på sitt ledarskap som en process snarare än egenskap eller något du "ärver", "förtjänar" eller erhåller för "lång och trogen tjänst".


Som ledare är det ditt ansvar att processer fungerar och att relationer bär verksamhet och resultat oavsett krav på förändring, utveckling eller förbättringar.


Vi stolta samarhetspartners med det Bostonbaserade företaget ChangeWise.


Bill Joiners teorier och forskning om Leadership Agility, finns numera med som en röd tråd i Relational Management.


Vi kommer också att genomföra öppna program för chefer och ledare med Leadership Agility som fokus på hur du kan utveckla mognaden i ledarskapskulturen i företag eller organisationer. Våra studier visa tydligt hur ökad mognad i ledarskapskulturen skapar ökad business performance.


Tillsammans med Bill Joiner, har vi numera ett integrerat förhållningsätt när det gäller att arbeta med förändring och agila processer kopplat till ledarskap och utveckling. Det integrerade koncept vi lanserar heter "Leadership Agility Change Lab" [LACL]  och omfattar workshops och coachning.


Vi bedriver tillsammans studier som integrerar Relational Management och Leadership Agility där vi studerar synkronicitet mellan mognad hos ledare och den upplevda mognaden när det gäller ledarskapskulturen i organisationen i samspel med upplevelsen av intresse, glädje och stolthet hos chefer och medarbetare.


Bill beskriver det viktiga arbetet med Leadership Agility på följande sätt:


"Today’s leaders and their organizations face a huge challenge: They need to transform their capacity for effective action in a business environment buffeted by accelerating change and mounting complexity. In a word, they need to be more agile. Agility is acting with purpose and flexibility, collaborating with disparate stakeholders, developing creative solutions to complex problems, continually learning and changing. ChangeWise partners with executives who want to take their teams, their organizational cultures, and their own leadership to a new level — all to achieve and sustain dramatically improved results"

(källa: www.changewise.biz)


Människor har ett ambivalent förhållande till förändring. Vi vill att vår tillvaro ska vara som den alltid varit, fast i förändring till det bättre.


Den ambivalens vi upplever i förändring, speglar vår strävan till balans mellan utvecklande krafter och reglering eller anpassning.


Förändring innebär att lämna något för att ge plats åt något nytt. Därför finns det alltid en aspekt av sorg när vi lämnar något, oavsett om vi vet att det kommer att bli bra.


Att framgångsrikt arbeta med förändring, handlar därför om att ta tillvara på den utvecklande kraften i förändring med intresse, glädje och stolthet samtidigt som du på ett moget sätt hanterar inhiberande energi som ledsenhet, ilska och rädsla.


Med vår Energi Drivande Process arbetar vi för att stärka chefer och medarbetares förmåga till resiliens och sustainabilitet för att öka den agila mognaden hos såväl ledarskapet som i den rådande ledarskapskulturen.Vill du veta mer om hur du kan utveckla agilt ledarskap, eller utveckla mognaden i din organisation? Kontakta oss!