Energi Drivande Förändring®

Energi Drivande Förändring®

Energi Drivande Förändring är en öppen utbildning för dig som vill vässa ditt ledarskap i komplexa förändringsmiljöer.


Energi Drivande Förändring (EDF) är en utbildning som baseras på den Energi Drivande modell som tillämpas inom Relational Management med fokus på hur du som ledare driver offensiv förändringsledning i komplexa miljöer. Det handlar om att utvecklas professionellt inom ditt ledarskap samtidigt som du utvecklar dig som människa och ledare.


Modellen integrerar neurovetenskapens upptäckter om den relationella hjärnan, agil organisationsutveckling, affektteorin i praktik samt positiv psykologi.


Utbildningen omfattar två fristående steg. Utbildningen omfattar teori varvat med utmanande övningar och rollspel med garanterat resultat utifrån bl.a. ökad Business Performance i förändring.


Steg 1

Det första steget ger dig grunderna för hur du med den Energi Drivande modellen i RM på ett kraftfullt sätt driver förändring med synergi och emergens för att frigöra samspel mellan del och helhet i förändringsprocesser. Du får möjlighet att vässa din förmåga att få människor att investera fullt ut i en förändring med delaktighet, motivation och personligt engagemang. Du får grunderna i hur du kan driva framgångsrik Business Performance med den Energi Drivande processen i kombination med agil organisationsutveckling.


Steg 2

Nästa steg fokuserar på den Energi Drivande modellen i RM och emergens i förhandlingsprocesser. Du får lära dig - och färdighetsträna – hur du framgångsrikt kan bemästra utmaningar, hinder, reglering och anpassning genom att kraftfullt förhandla med individer, grupper eller team. Genom Energi Drivande Förhandling når du emergens i förhandlingsprocessen för att skapa win-win lösningar som långsiktigt är bäst för alla parter.

 

Mål och syfte

Mål med utbildningen är att implementera Energi Drivande Förändring där du verkar för ökad Business Performance i samband med förändring.


Utbildningen omfattar bl.a. en kartläggning av rådande kultur i din organisation med vår PSQ som tittar på INTRESSE, GLÄDJE, STOLTHET och Stöd samt en mätning av mognadsnivån i organisationen utifrån Bill Joiners vuxenutvecklingsnivåer med Leadership Agility.


Välkommen med frågor eller anmälan!