Energi Drivande Team®

Energi Drivande Team®

Vill du få ut maximal energi i ditt team för ökad trivsel och prestation med positiva avtryck i verksamhetens resultat?


Energi Drivande Team (EDT) är en utbildning som baseras på den Energi Drivande modell som tillämpas inom Relational Management med fokus på hur du som ledare får ditt team att utvecklas och mogna för ökad Business Performance.


Modellen integrerar neurovetenskapens upptäckter om den relationella hjärnan, agil organisationsutveckling, affektteorin i praktik samt positiv psykologi.


Utbildningen omfattar två fristående steg.

Med handfasta verktyg och beprövade metoder, får du kunskap och färdighetsträning i hur du utvecklar människor i team.


Steg 1

Ger dig grunderna för hur du med den Energi Drivande modellen i RM på ett kraftfullt sätt driver teamutveckling med synergi och emergens för att frigöra samspel mellan del och helhet. Du får möjlighet att vässa din förmåga att få människor att investera fullt ut i verksamheten och i affären med delaktighet, motivation och personligt engagemang. Du får grunderna i hur du kan driva framgångsrik Business Performance med den Energi Drivande processen i kombination med agil organisationsutveckling.


Steg 2

Fokuserar på den Energi Drivande modellen i RM utifrån våra forskningsbaserade och centrala begrepp; Resilience, Sustainability och Leadership Agility. Du får lära dig - och färdighetsträna – hur du framgångsrikt kan leda teamet att bemästra utmaningar, hinder, reglering och anpassning och på ett framgångsrikt sätt implementera positivt organiserande principer med intresse, glädje och stolthet som energi för ökad Business Performance.

 

Mål och innehåll 

mål med utbildningen är att implementera Energi Drivande Team där du verkar för ökad Business Performance. Du får också en unik chans att ta del av andra ledares erfarenhet och möjlighet till nätverkande.


Utbildningen omfattar bl.a. en kartläggning av rådande kultur i din organisation med vår PSQ som tittar på INTRESSE, GLÄDJE, STOLTHET och Stöd samt en mätning av mognadsnivån i organisationen utifrån Bill Joiners vuxenutvecklingsnivåer med Leadership Agility.Välkommen med frågor eller intresseanmälan.