Leadership Agility® Change Lab

Leadership Agility® Change Lab

Vi är ambivalenta till förändring. Samditigt som vi vill ha förändring, vill vi att saker ska vara som de alltid varit, fast lite bättre.


Leadership Agility Change Lab®, är  en ny utbildning för chefer, ledare och HR-strateger som integrerar Relational management med Leadership Agility.


Leadership Agility är ett framgångsrikt och erkänt förändringskoncept från Boston, USA som utvecklats av bl.a Bill Joiner genom det Bostonbaserade företaget ChangeWise.


Leadership Agility baseras på mer än 30 års forskning om hur ledare på bästa sätt kan uppnå effektiva åtgärder i en miljö präglad av komplexa och ständigt accelerarande förändringar.


Konceptet beskrivs på ett elegant sätt i den bästsäljande boken av Bill Joiner och Stephen Josephs;

"Leadership Agility - five levels of mastery for anticipating and initiating change"


Change Mastery Lab ger dig som ledare de verktyg du behöver för att hantera förändringsprocesser i skarpt läge. Utbildningen tydliggör hur du som ledare kan initiera förändring och driva på utveckling där du verkar med bibehållen god emotionell energi, hälsa och effektivitet.


Målsättningen med utbildningen är att träna och utveckla;


Sustainability, hur du som ledare kan ta fasta på god emotionell energi och bevara den långsiktigt.


Resilience, hur du som ledare hanterar motgång och reglerande energi och hur du på ett långsiktigt sätt kan vända detta till något positivt.


Agility, förmågan att som ledare agera flexibelt och effektivt i samverkan med viktiga intressenter, utveckla kreativa lösningar på komplexa problem och förmågan att ”lära i görandet”.


För mer information om Leadership Agility, se länken: http://leadershipagility.com


Förändring innebär att lämna något för att ge plats åt något nytt. Därför finns det alltid en aspekt av sorg när vi lämnar något, oavsett om vi vet att det kommer att bli bra.


Att framgångsrikt arbeta med förändring, handlar därför om att ta tillvara på den utvecklande kraften i förändring med intresse, glädje och stolthet samtidigt som du på ett moget sätt hanterar inhiberande energi som ledsenhet, ilska och rädsla.


Med vår Energi Drivande Process arbetar vi för att stärka chefer och medarbetares förmåga till resiliens och sustainabilitet för att öka den agila mognaden hos såväl ledarskapet som i den rådande ledarskapskulturen.


Vill du veta mer om hur du kan utveckla agilt ledarskap, eller utveckla mognaden i din organisation? Kontakta oss!