Böcker med koppling till Relational Management

Böcker med koppling till Relational Management

Energidrivande Team

Principer för Utveckling Genom Relationer

 

Här är en praktisk guide för hur team som navigerar en flyktig, osäker, tvetydig och komplex värld med ständigt vitt vatten. Vi lever i en tid när möjligheter, utmaningar, svårigheter och problem växlar upp i komplexitet. För att matcha den snabbt tilltagande komplexitet som gör anspråk på din begränsade uppmärksamhet, behöver också ditt mentala ramverk utvecklas. Denna matchning behöver också kalibreras i den kultur som omger ditt team och i din organisation i övrigt.


Boken illustrerar en empirisk och lätthanterlig guide för team som vill nå utveckling genom relationer. Med en teoretisk grund i affektiv neurovetenskap och samtida forskning om ledning och organisation, tar du del av en tydlig och applicerbar modell som beskriver en inre och yttre kompass för individer och team i partnerskap och samverkan.


Boken kan du beställa här

Energi Drivande Ledarskap

Att leda och driva utveckling i komplexa förändringsmiljöer.


Boken ger dig som chef och ledare en inblick i den Energi Drivande Process som Relational Management bygger sin filosofi, dvs. intresse, glädje, stolthet och stöd.


Här får du handfasta tips och idéer om hur du kan utveckla din affär, växa som ledare och människa, samt hur du får andra i din närhet att investera i ditt engagemang på ett transformerande sätt.


Boken hanterar begrepp som resiliens, sustainabilitet och leadership agility. Boken berör också emergens och synergi i relation till social neurovetenskap och studier om vad som får människor att prestera på topp i komplexa förändringsmiljöer.


Du kan beställa boken här.

Leadership Agility

five levels of mastery for anticipating and initiating change


Leadership Agility is the master competency needed for sustained success in today’s complex, fast-paced business environment.


Richly illustrated with stories based on original research and decades of work with clients, this groundbreaking book identifies five levels that leaders move through in developing their agility.


Significantly, only 10% have mastered the level of agility needed for consistent effectiveness in our turbulent era of global competition.


Written in an engaging, down-to-earth style, this book not only provides a map that guides readers in identifying their current level of agility.


It also provides practical advice and concrete examples that show managers and leadership development professionals how they can bring greater agility to the initiatives they take every day.


Beställ boken här:   Amazon.               eller  hos  Bokus.

Relational Psychoanalysis

The emergence of a tradition


En bok som blivit en klassiker när det gäller att beskriva den Relationella skolbildningens framträdande med Stephen Mitchell och Lewis Aron som redaktörer. Boken omfattar en rad artiklar och papers från 17 olika forskare, praktiker och teoretiker som har en gemensam grund i att utveckla det relationella perspektivet med neuroforskningens upptäcker, intersubjektivitet, systemteori, affektteori etc.


Boken går att beställa här:    Amazon

The Reinforcement Sensitivity Theory of Personality

En bok som  inspirerat RMs tio principer för utveckling genom relationer


One of the major neuropsychological models of personality, developed by world-renowned psychologist Professor Jeffrey Gray, is based upon individual differences in reactions to punishing and rewarding stimuli.


This biological theory of personality - now widely known as 'Reinforcement Sensitivity Theory' (RST) - has had a major influence on motivation, emotion and psychopathology research.


In 2000, RST was substantially revised by Jeffrey Gray, together with Neil McNaughton, and this revised theory proposed three principal motivation/emotion systems: the 'Fight-Flight-Freeze System' (FFFS), the 'Behavioural Approach System' (BAS) and the 'Behavioural Inhibition System' (BIS). This is the first book to summarise the Reinforcement Sensitivity Theory of personality and bring together leading researchers in the field. It summarizes all of the pre-2000 RST research findings, explains and elaborates the implications of the 2000 theory for personality psychology and lays out the future research agenda for RST.


Du kan beställa boken här