RMQ map

RMQ map

emotional style navigator®


I en tid när relationer  sätt på prov och energi krävs för att dels skapa resultat på sista raden och dels bidra till en större helhet, behöver vi en gemensam kompass som på ett tydligt sätt visar vägen.


RMQ map är ett instrument för team och organisationer som  belyser och skapar transparens kring  faktamässiga omständigheter samt de gemensamt organiserande principer, behov och beteenden som råder. 


Med vår RMQ map har du en unik möjlighet att göra en kartläggning av en grupp, eller ett team, eller en hel organisation. Du kan då också jämföra olika team eller grupper med varandra och spegla likheter och olikheter.


RMQ map fungerar utmärkt som ett inslag för teamutveckling eller som ett sätt att formera teamet i en förändring. Inom Relational Mangement använder vi RMQ map som en vanlig modul för "dag 3" vid tre dagars workshop (Energi Drivande Team®).


Vår ingång är att ”det är svårt att beskriva en människa, men du kan alltid beskriva vilket intryck någon gjort eller gör på dig” (fritt tolkat från Lev Tolstoj).


Många företag och organisationer använder vår RMQ map som ett underlag för att coacha chefer tillsammans med sina medarbetare i sin utveckling (Energi Drivande Team).


RMQ map fungerar också som ett bra sätt att arbeta med ledning i förändring.


RMQ map används också som ett fristående inslag i teamutveckling eller som ett sätt att studera kulturen i organisationen när du vill fokusera på affärsutveckling eller arbeta med komplexa förändringar.


Vill du veta mer? Kontakta oss!