RMQ 360°

RMQ 360°

emotional style navigator®

Det är svårt att förstå vidden av ditt eget väsen men genom spegling av andras upplevelse av hur du påverkar dem och de intryck du gör, skapar du en god grund för kognitiv och emotionell mognad som människa och ledare.


När du behöver belysa den värld teamet eller organisationen navigerar för att skapa en gemensam ögonblicksbild, använder vi det vi kallar vår "yttre kompass", vårt web-baserade assessment och instrument "RM Qmpassen®", eller "Emotional style navigator®". 


Som  360°-instrument kan du som chef och- eller ledare få å insikt om hur medarbetare, kollegor eller andra intressenter upplever dig i ditt ledarskap. Du kan också använda 360° som ett sätt att jämföra olika ledningsgrupper, olika team eller liknande. Möjligheterna är många.


RMQ är ingen typologi, utan belyser ditt sätt att navigera utifrån din emotionella stil, ditt sätt att belysa faktamässiga omständigheter (awerness & attention),  dina central organiserande principer (intention), förmåga att förstå egna och andras behov samt implicita och explicita beteenden. I en 360° speglas alltså detta med hur andra intressenter i din vardag uppfattar ditt sätt att operera.


Många företag och organisationer använder vår RMQ360° som ett sätt att underlag för att coacha chefer i sin utveckling.


RMQ360° fungerar också som ett bra sätt att arbeta med ledning i förändring.


Vår RMQ map används ofta av företag och organisationer som ett inslag i workshopdagar för chefer och medarbetare tillsammans (Energi Drivande Team®).


RMQ map används också som ett fristående inslag i teamutveckling eller som ett sätt att studera kulturen i organisationen när du vill fokusera på verksamhetsutveckling eller arbeta med komplexa förändringar.


RMQ360° ger en inblick i den upplevda ledarskapskulturen i organisationen i enlighet med Bill Joiners forskning om Leadership Agility. Dels är det ett led i vår fortsatta forskning om Relational Management och Leadership Agility och kopplingen till Business Performance och dels ett sätt att fördjupa vårt RMQ verktyg för framtiden.


RMQ är användarvänligt och enkelt att använda. Allt du behöver göra är att välja ut vilka du vill ska svara och sända dem den länk du får av oss. Du kan om du vill, låta en hel organisation skatta dig. Det finns ingen begränsning för hur många du vill ska skatta dig.


Vill du veta mer eller är intresserad av att testa? Kontakta oss!