Relation Management®

intresse | glädje | stolthet | stöd


UTVECKLING GENOM RELATIONER®

...

AGILITY

...

SUSTAINABILITY

...

RESILIENCE

I mer än 20 år har vi med Relational Management 

samlat moderna relationella teorier om utveckling och förändring.

...

I grunden förenar vi en affektiv neurovetenskaplig forskning med positiv psykologi som tydligt har en hälsofrämjande inriktning på ledarskap, medarbetarskap och organisationsutveckling.

...

Med verktyg, modeller, teorier och forskning samlar vi erfarenhet och kunskap om hur organisationer och företag på riktigt når hållbara resultat.

...

Den organiserande principen är utveckling genom relationer®, något som katalyseras via vår energidrivande modell. Den energi du har i kroppen av att gå till och från ditt uppdrag, speglar direkt resultatet i verksamheten.

...

Vår ambition är att i grunden förändra ledarskapet i en global värld.

...

Vi vill se ledare som har den emotionella- och kognitiva mognad som krävs för att hantera de utmaningar och problem som väntar i en flyktig, osäker och föränderlig värld som i allt snabbare takt växer sig allt mer komplex.

...

Vår mission är att katalysera människors upplevelse av intresse, glädje och stolthet som främjande energier för hälsa och välbefinnande i företag och organisationer, något som våra studier också påvisat vara starkt bidragande till positiva resultat i verksamheten.

...


Copyright © PsyCons Relational Management® AB. All Rights Reserved.