Relation Management®

"I mer än 20 år har vi med 

Relational Management 

samlat moderna relationella teorier om utveckling och förändring"

För dig som deltar i vår web-baserade distansutbildning


Här kan du hämta ditt material från utbildningen. Observera att du behöver lösenord för att få åtkomst till materialet. Materialet finns enbart tillgängligt för dig som är kursdeltagare.


I grunden förenar vi en affektiv neurovetenskaplig forskning med positiv psykologi som tydligt har en hälsofrämjande inriktning på ledarskap, medarbetarskap och organisationsutveckling.

...

Med verktyg, modeller, teorier och forskning samlar vi erfarenhet och kunskap om hur organisationer och företag uppnår verksamhetsnytta för en större helhet.

...

Den organiserande principen är

utveckling genom relationer®

vilket är något som katalyseras via vår energidrivande modell. Den energi du har i kroppen av att gå till och från ditt uppdrag, speglar direkt resultatet i verksamheten.

...

Vår ambition är att i grunden förändra ledarskapet i en global värld.

...

Vi vill se ledare som har den emotionella- och kognitiva mognad som krävs för att hantera de utmaningar och problem som väntar i en flyktig, osäker och föränderlig värld som i allt snabbare takt växer sig allt mer komplex.

...

Vår mission och ambition i allt vi gör är att katalysera människors upplevelse av

intresse, glädje och stolthet 

som främjande energier för hälsa och välbefinnande i företag och organisationer, något som våra studier också påvisat vara starkt bidragande till positiva resultat i verksamheten.

...