Principer för utveckling genom relationer®

Principer för utveckling genom relationer®

 

Utveckling genom relationer® innebär för oss att du visar dig för den du är som du är inför vem som helst när som helst.

 

 

 

 

Tio centralt organiserande principeIför RMs förhållningssätt när det gäller utveckling genom relationer.

 

Jag är Jag

 

  • Jag gör mitt bästa och vill andra väl.
  • Jag tar ansvar för mina handlingar, principer och behov.
  • Jag är medveten om att min verklighet inte är allas verklighet.
  • Jag frågar när jag inte förstår och förutsätter att andra gör det också.

 

 

Vi är Vi

 

  • Vi tillsammans är mer än var och en tillsammans.
  • Vi respekterar varandras olikheter som en tillgång.
  • Var och en väljer sig själv utan att välja bort varandra.

 

 

Nu är det Nu

 

  • Det som har hänt, händer inte nu.
  • Det vi tror kommer att hända, händer inte nu.
  • Det vi vill ska hända sedan, börjar nu.