Start

Samtal om Ledarskap | 11 april 2019

Eftermiddagen den 11 april följer RM Academy upp "samtal om ledarskap" på Elite Hotell i Gävle. Temat för dagen är "Kalibrerande Samtal för Utveckling Genom Relationer”. Denna eftermiddag lyfter ledares utmaningar för framtiden när det gäller att navigera klokt i en flyktig, osäker och tvetydig värld som växer i komplexitet. Tiden denna gång är 14-17 och efteråt har du har möjlighet att stanna kvar och mingla med övriga i vårt nätverk.

 

Medverkar gör bland annat Alexander Lundberg, leg psykoterapeut, organisationspsykolog, doctorate candidate på Åbo Akademi University. Han kommer att berätta om den energidrivande modellen som lägger grund för ledares förmåga att navigera utifrån en kalibrerad inre- och yttre kompass samt illustrera viktiga principer för utveckling genom relationer.

OBS! begränsat antal platser. För anmälan, se inbjudan till höger.

Energi Drivande Ledarskap®

Nästa öppna utbildning 15-17 maj 2019

 

Det här är en grundläggande utbildning för dig som ledare och kräver inga särskilda förkunskaper. Har du möjlighet att sova kvar, så rekommenderar vi varmt att du gör det då utbildningen är förlagd på en konferensanläggning där oftast möjlighet till logi erbjuds.

Utbildningen är upplevelsebaserad och varvar teori, kreativa och aktions-orienterade rollspel, självskattningar, inspelade moment och konkreta övningar.

Du kommer inte bli utsatt för obehagliga överraskningar eller ”experiment”. Du gör inte avkall på din integritet utan sätter egna gränser för hur du vill utvecklas.

 

Ny bok om TEAM

 

Finns ute i handeln nu. En praktiskt guide för TEAM som vill nå utveckling genom relationer och navigera klokt i en flyktig, osäker, tvetydig och komplex värld med ständigt vitt vatten.

Ny upplaga Energidrivande Ledarskap

 

Grunden för mänsklig utveckling sker i relationer. Att leda och driva utveckling i komplexa förändringsmiljöer förutsätter väl fungerande relationer.

 

Som ledare handlar det om relationen till dig själv och relationen till viktiga intressenter. Den värld vi lever i förändras snabbt och komplexiteten i våra utmaningar som ledare kräver ett allt mer komplext sätt att tänka och agera. Globalisering är idag något helt naturligt för stora som små företag och organisationer. Förändringar sker snabbt och med stor skala i en värld där helt nya kommunikationsmönster, sociala medier och förändrad teknik bereder helt nya sätt att mötas och organiseras. Framtiden är allt mer oviss och oerhört svår att förutse. Klimatförändringar och miljöpåverkan har stor inverkan på ledarskapet och affärsutvecklingen i världen. Vi går mot en starkt förändrad värld och våra ekologiska avtryck påverkar vårt sätt att tänka vad gäller resurser, vinst och hållbar utveckling. I denna bok presenteras ledarskap med fokus på relationer, agila processer och energi.

 

Det Energidrivande Ledarskapet kombinerar ett affektivt, neurovetenskapligt perspektiv med modern utvecklingspsykologi som grund utifrån den forskning som vuxit fram på senare år när det gäller sustainability, agility och resilience. Det handlar om att ta fasta på och utveckla intresse, glädje och stolthet i ledarskapet som bärande energi för bättre affärer i världen.

 

Nätverksträff för licensierade konsulter

20 sep 2019 | Gävle

 

20 sep har vi nästa nätverksträff för licenserade RM konsulter. På temat har vi uppdaterat material, fortsatt forskning och utveckling.

Copyright © 2013. PsyCons Relational Management® AB. All Rights Reserved